Μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Η Full House Hospitality Solutions συνάπτει συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης με ξενοδοχειακές μονάδες κάθε μεγέθους στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Με το συμβόλαιο μίσθωσης αναλαμβάνουμε να σχεδιάσουμε και υλοποιήσουμε ολικά την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των πωλήσεων του ξενοδοχείου, στοχεύοντας στη μέγιστη απόδοση και εξασφαλίζοντας υψηλά έσοδα στους ιδιοκτήτες. 

Τα πλεονεκτήματα της μακροχρόνιας μίσθωσης του ξενοδοχείου σας από τη Full House Hospitality Solutions είναι: 

  • Σταθερή απόδοση 
  • Υψηλά έσοδα 
  • Διατήρηση τίτλου ιδιοκτησίας
  • Μηδενικό οικονομικό ρίσκο