Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η έμπειρη ομάδα της Full House Hospitality Solutions προσφέρει καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη για την ανάπτυξη της ξενοδοχειακής σας επιχείρησης, τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της, την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας. 

Οι έμπειροι συνεργάτες μας εστιάζουν στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του ξενοδοχείου σας, μελετούν και αναλύουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία, τις προκλήσεις του περιβάλλοντος και τις ευκαιρίες της αγοράς και ετοιμάζουν αναλυτική έκθεση με προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας, των πωλήσεων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και της δημιουργίας αξίας στους επισκέπτες. 

Παράλληλα, η Full House Hospitality Solutions διαθέτει την τεχνογνωσία να υλοποιήσει τις προτεινόμενες βελτιώσεις, μέσα από συμβάσεις πλήρους διαχείρισης ή μέσω της ανάπτυξης των πωλήσεων και του μάρκετινγκ του ξενοδοχείου. 

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας προσφέρουν αρωγή στους ξενοδόχους στα εξής:

  • Επανασχεδιασμός business plan
  • Βελτίωση κερδοφορίας
  • Βελτίωση οργάνωσης & λειτουργίας
  • Αύξηση κρατήσεων 
  • Branding και βελτίωση φήμης του ξενοδοχείου