Προετοιμασία για το άνοιγμα

Το άνοιγμα ενός ξενοδοχείου είναι μια απαιτητική διαδικασία που απαιτεί γνώσεις project management και εμπειρία στην οργάνωση και διαχείριση πολλών παράλληλων εργασιών. Η Full House Hospitality Solutions διαθέτει την τεχνογνωσία να καταστρώσει και να εφαρμόσει ένα αναλυτικό σχέδιο δράσης προκειμένου το άνοιγμα του ξενοδοχείου σας να γίνει έγκαιρα και ομαλά, θέτοντας τις βάσεις για τη μετέπειτα άρτια λειτουργία του. 

Διαθέτουμε ένα δίκτυο συνεργατών και έμπειρων επαγγελματιών όλων των ειδικοτήτων εργολάβοι που μπορούν να αναλάβουν τη διαδικασία κατασκευής ή ανακαίνισης ενός ξενοδοχείου από το μηδέν. Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικα γραφεία της χώρας και με τους εμπειρότερους μηχανικούς. Παράλληλα, η ομάδα της Full House Hospitality Solutions οργανώνει αναλυτικό σχέδιο δράσης για το branding, την ψηφιακή παρουσία του ξενοδοχείου, την οργάνωση των πωλήσεων, τη σύναψη συμβολαίων με μεγάλους tour operators, τη στελέχωση του ξενοδοχείου κ.ά.

Οι υπηρεσίες pre-opening περιλαμβάνουν:

 • Εκτίμηση καταλληλότητας οικοπέδου 
 • Οικονομοτεχνική μελέτη 
 • Project management
 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Εποπτεία κατασκευής
 • Interior design 
 • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας (branding)
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδας 
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής πωλήσεων
 • Σύναψη συμβολαίων με μεγάλους tour operators
 • Ανάπτυξη online πωλήσεων
 • Στρατηγική digital marketing 
 • Στελέχωση & εκπαίδευση προσωπικού