Πωλήσεις & Μarketing

Η Full House Hospitality Solutions προσφέρει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών μάρκετινγκ και πωλήσεων σε ξενοδοχεία. Δίνουμε προτεραιότητα στη σύναψη συμβολαίων με τους μεγαλύτερους Tour Operators παγκοσμίως, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Παράλληλα διαχειριζόμαστε όλο το σύστημα φυσικών και online κρατήσεων. Έχοντας τη συνολική διαχείριση των καναλιών εσόδων, αναπροσαρμόζουμε δυναμικά την τιμολόγηση ανά κανάλι,  βελτιώνοντας τα περιθώρια κέρδους και μεγιστοποιώντας την κερδοφορία. 

Παράλληλα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μια συνολική στρατηγική μάρκετινγκ για το ξενοδοχείο για την ανάδειξη του brand και τη βελτιστοποίηση της διαδικτυακής του προβολής,  αποσκοπώντας στην αύξηση των απευθείας πωλήσεων μέσα από την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου.

Οι υπηρεσίες πωλήσεων & μάρκετινγκ της Full House Hospitality Solutions περιλαμβάνουν: 

  • Διαχείριση & σύναψη νέων συμβολαίων με μεγάλους Tour Operators
  • Διαχείριση online πωλήσεων
  • Διαχείριση εσόδων (revenue management)
  • Σχεδιασμός στρατηγικής τιμολόγησης
  • Branding
  • Offline προβολή 
  • Ψηφιακό μάρκετινγκ 
  • Διαχείριση ΟΤΑs