Διοίκηση και διαχείριση ξενοδοχείων

Η Full House Hospitality Solutions αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων κάθε μεγέθους σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη μακρόχρονη εμπειρία της στο management ξενοδοχείων.

Επανασχεδιάζουμε την οργάνωση του ξενοδοχείου, αναλαμβάνουμε τη διαδικασία εύρεσης προσωπικού και εκπαίδευσης του, επιβλέπουμε την εύρυθμη λειτουργία του και διαχειριζόμαστε το customer service. Αναπτύσσουμε συνεργασίες με μεγάλους Τour Οperators και διατηρούμε τον απόλυτο έλεγχο των συμβολαίων και των πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των online πωλήσεων. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύουμε σε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και επιτυγχάνουμε αύξηση της κερδοφορίας. Τέλος, αναλαμβάνουμε τη διαχείριση φήμης, ενισχύοντας το brand του ξενοδοχείου και βελτιώνοντας τη διαδικτυακή του εικόνα.

Η πλήρης διαχείρισης του ξενοδοχείου σας από τη Full House Hospitality Solutions περιλαμβάνει:

  • Oλική διαχείριση ποιότητας
  • Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου
  • Οργάνωση λειτουργίας & εποπτεία όλων των τμημάτων
  • Σύναψη συμβολαίων με tour operators
  • Στρατηγική πωλήσεων & μάρκετινγκ
  • Μηνιαία reports εσόδων – εξόδων
  • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (πρόσληψη, εκπαίδευση κ.ά.)
  • Διαχείριση διαδικτυακής εικόνας
  • Διαχείριση φήμης